Předmětem projektu je pořízení a implementace technologií do firemního zázemí, které budou kompatibilní se současnou výrobou, pomohou ji propojit a automatizovat. Cílem projektu je automatizovat některé z procesů ve výrobní provozovně a zlepšit možnosti managementu vzhledem k řízení provozu.

Cílem projektu je zlepšení tepelně-technických vlastností objektu společnosti. Realizací projektu dojde k úspoře energií a provozních výdajů a v obecné rovině ke snížení dopadu na životní prostředí a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

TOP